slide_5

TARGET agency, s.r.o. je reklamná a produkčná agentúra

zameraná na dosiahnutie vysokej kvality vykonanej práce vedúca k úplnej spokojnosti zákazníkov.

 


Výroba časopisov, brožúr a kníh

Vyrábame časopisy, brožúry i knihy podľa požiadaviek klientov. Produkty zostavíme obsahovo, pripravíme texty, vyrobíme grafický dizajn, vytlačíme a, samozrejme, aj doručíme priamo klientovi. V prípade vlastných textov klienta zaručujeme kvalitné a promptné grafické spracovanie, gramatickú a štylistickú korektúru celého textu, konzultácie k prípadným fotografiám. Všetkému predchádza podrobný rozpočet, pri ktorom vždy rešpektujeme predstavy klienta. Pracujeme tak, aby bol produkt nielen cenovo výhodný, ale aj kvalitne spracovaný a vyrobený. Klientova spokojnosť je pre nás prioritou, preto ponúkame ako bonus dovoz produktov priamo na adresu, ktorú si klient zvolí. Sme s produktom od začiatku do konca.

slide_1


Organizácia podujatí

Usporiadanie akejkoľvek akcie musí mať presné plánovanie. Myslíme na všetko od zostavenia a konzultácie rozpočtu, výberu miesta, technického zabezpečenia, dopravy, cateringu a celkovej organizácie, ktorá dotvára atmosféru a prispieva k vydarenému a hladkému priebehu akcie. Riadime sa heslom „Aj maličkosti rozhodujú“. Preto si všímame každý detail a zahrňujeme ho do plánovania. V prípade konania akcie vo vonkajších priestoroch spracujeme plán v dvoch variantoch – pre pekné aj tzv. mokré počasie. Počas trvania samotnej akcie sme plne k dispozícii, aby sme mohli riešiť nevyžiadané a nepredvídateľné okolnosti tak, aby sme nenarušili plynulý chod podujatia. Máme skúsenosti s organizáciou pre deti, ale aj firemnými večierkami, módnymi prehliadkami či súťažami.

slide2


Promo fotografie

Väčšina grafiky a dizajnu je založená na kvalitných fotografiách. Môžeme to vidieť v médiách, reklame ale aj dizajne. Určite vám dobré meno nespraví skvelý dizajn, ale s nekvalitnou fotografiou. Profesionálne spracovaná fotografia dokáže urobiť zázrak vo vnímaní akéhokoľvek produktu. Keď nie je v dostatočnej kvalite, všimne si to aj laik. Preto spolupracujeme s profesionálmi na produktovú fotografiu, ako aj reportážnu a interiérovú fotografiu. Naši fotografi majú dlhoročné skúsenosti vo svojich odboroch a pripravia pre vás niekoľko vhodných fotografií, aby ste si mohli sami vybrať, čo dokonale vystihuje vaše predstavy. Priamou spoluprácou fotografa a klienta dokážeme zabezpečiť kvalitné fotografie špecifické k akejkoľvek požiadavke.

slide