slide_4
slide_1
slide2

slide

Výroba časopisov, brožúr a kníh

Vyrábame časopisy, brožúry i knihy podľa požiadaviek klientov. Časopisy zostavíme obsahovo, pripravíme texty, vyrobíme grafický dizajn, vytlačíme a samozrejme aj doručíme priamo klientovi. Všetkému predchádza podrobný rozpočet, pri ktorom vždy rešpektujeme predstavy  klienta.

Organizácia podujatí

Myslíme na všetko od plánovania rozpočtu, výberu miesta, technického zabezpečenia, dopravy, cateringu a celkovej organizácie, ktorá dotvára atmosféru a prispieva k vydarenému a hladkému priebehu, pretože aj maličkosti rozhodujú. Máme skúsenosti s organizáciou pre deti, ale aj firemnými večierkami, módnymi prehliadkami či súťažami.

Promo fotografie

Väčšina grafiky a dizajnu je založená na kvalitných fotografiách. Môžeme to vidieť v médiách, reklame ale aj dizajne. Profesionálne spracovaná fotografia dokáže urobiť zázrak vo vnímaní. Spolupracujeme s profesionálmi na produktovú fotografiu, reportážnu fotografiu ako aj fotografiu interiéru a tým dokážeme zabezpečiť kvalitné fotografie špecifické k vaším požiadavkám.

TARGET agency, s. r. o. 2015