Target agency, s.r.o.

Krasňany 191
Krasňany 013 03
IČO: 48 146 650
Osoba zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 63729/L

Kancelária

Mestské divadlo Žilina
2. poschodie
Horný val 3
010 01 Žilina

Kontakt

E-mail: pr@targetagency.sk
Mobil: +421 0911 660 044